روش‌های بهبود تمرکز فکر ( یادداشت برداری )
یادداشت‌برداری فقط به معناي نوشتن خلاصه‌ای از اتفاقات و رویدادها نیست، بلکه خود یک فرآیندي است که قابلیت به شمار می‌رود، سبب متمرکز شدن حواس می شود و همچنین باعث می‌شود که شما از حالت غیرفعال در کلاس (و یا هر کاري- مثل مطالعه) خارج شوید و شروع به فعالیت نمایید.

روش‌های بهبود تمرکز فکر ( یادداشت برداری )

روش‌های بهبود تمرکز فکر ( یادداشت برداری )
روش‌های بهبود تمرکز فکر ( یادداشت برداری )

روش‌های بهبود تمرکز حواس در مطالعه

یادگیری بهتر از طریق یادداشت‌برداری در کلاس

یادداشت‌برداری یکی از روش‌های مؤثر و کارآمد براي افزایش تمرکز حواس است که باعث می‌شود تمام افکار بر روي یک نقطه متمرکز شوند.

یادداشت‌برداری فقط به معناي نوشتن خلاصه‌ای از اتفاقات و رویدادها نیست، بلکه خود یک فرآیندي است که قابلیت به شمار می‌رود، سبب متمرکز شدن حواس می شود و همچنین باعث می‌شود که شما از حالت غیرفعال در کلاس (و یا هر کاري- مثل مطالعه) خارج شوید و شروع به فعالیت نمایید.

یادداشت‌برداری مراحل مختلفی دارد. ما در اینجا به یادداشت‌برداری در کلاس می‌پردازیم. این مراحل قبل از شروع کلاس درسی شروع می‌شود.

1- مرحله آماده‌سازی

جزوه و کتاب خود را به‌صورت خلاصه بخوانید تا براي موضوع کلاس آمادگی داشته باشید. یادداشت‌های قبلی را که در جلسات قبل برداشته‌اید مرور کنید تا ذهن شما براي یادگیري مطالب جدید آماده شود. مرور اطلاعات گذشته به شما کمک می‌کند که اطلاعات جدید، سریع‌تر و بهتر در مغز شما ذخیره شود.

سپس اطمینان حاصل کنید که تمام وسایل موردنیاز کلاس را به همراه دارید تا اضطراب بی‌مورد به شما وارد نشود. توجه داشته باشید که همه این موارد اعم از آمادگی ذهنی و آمادگی فیزیکی به این منظور انجام می‌شود که ذهن شما را براي

فرآیند یادگیري آماده سازد و انگیزه و علاقه در فکرتان را افزایش دهد.

2-  مرحله یادداشت‌برداری

چندین نکته را هنگام یادداشت‌برداری باید رعایت کنید. حتماً دقیق و خوانا بنویسید. سعی کنید که نکات را هم‌زمان با تدریس معلم، تا حد امکان مرتب بنویسید که بعداً در پیدا کردن نکات مرتبط دچار مشکل نشوید. همه اطلاعات مهم را یادداشت کنید و دقت کنید که نکته مهمی را از دست ندهید.

3- بازبینی یادداشت‌ها

بلافاصله بعد از اتمام کلاس یادداشت‌های خود را مورد بازبینی قرار داده و مشکلات آن را رفع کنید. اطمینان حاصل کنید که این یادداشت‌ها قابل‌فهم و کامل هستند. درصورتی‌که قسمتی از یادداشت خود را متوجه نمی‌شوید سعی کنید با کمک استاد و یا پرسش از دوستانتان آن را رفع کنید.

4- طرح پرسش

از روي یادداشت‌های خودتان شروع به طرح پرسش کنید. پرسش‌ها را به‌صورت کامل بنویسید. این پرسش‌ها بعداً براي بهتر فهمیدن مطلب به شما کمک خواهند کرد. به کیفیت پرسش‌ها بیشتر از کمیت آن‌ها بها دهید. پرسش‌ها را طوري طراحی کنید که تمام مطالب درسی را در بربگیرد.

 

5- آزمون

اکنون نوبت فرستادن این اطلاعات به حافظه بلندمدت است. با پاسخ دادن به پرسش‌هایی که طرح کرده‌اید به ذهنتان کمک کنید تا مطالب را به خاطر بسپارد.

دو روش متداول براي این کار وجود دارد. اول اینکه از همکلاسی‌هایتان کمک بگیرید. یادداشت‌ها را به یکی از آن‌ها داده و از او بخواهید که از شما سؤال کند.

در روش دوم یک تکه کاغذ روي یادداشت خود قرار دهید و به پرسش‌هایی که در حاشیه یادداشت خود نوشته‌اید پاسخ دهید. این کار را چند بار براي هر پرسش انجام دهید تا مطمئن شوید که تسلط کامل روي مطلب پیداکرده‌اید.

 

 

نکاتی دیگر براي یادداشت‌برداری بهتر

  1. انتهاي هر صفحه را با یک جاي خالی باقی بگذارید تا در صورت نیاز در آینده آن را با مطالب تکمیل‌شده پر کنید.
  2. به یاد داشته باشید که هدف شما یادداشت‌برداری مفید است و نه صرفاً سیاه کردن کاغذ و تلف کردن وقت.
  3. در کلاس درس ترجیحاً در ردیف‌های جلو بنشینید زیرا معمولاً در ردیف‌های جلو کمتر حواستان پرت می‌شود و شنیدن، دیدن و توجه به مطالب مهم آسان‌تر است و تمرکز حواس با سهولت بیشتري انجام می‌شود.
  4. نکات مهم یادداشت‌هایتان را با شکل، با خط کشیدن دور آن‌ها، با تغییر نحوه نگارش برجسته کنید تا در موقع نیاز راحت‌تر بتوانید آن را پیدا کنید.
  5. درصورتی‌که در قسمتی از درس عقب‌افتاده‌اید سعی نکنید آن قسمت را با عجله بنویسید. قسمتی از صفحه را خالی گذاشته و بعد از کلاس از معلم خود یا دوستانتان براي نوشتن آن کمک بگیرید.
  6. سعی نکنید دقیقاً کلمات معلمتان را حفظ کنید، سعی کنید آن را بفهمید و سپس آن را با استفاده از کلمات خودتان به خاطر بسپارید. در این حالت روند به خاطر سپردن بسیار آسان خواهد بود.