اساتید پادا
برترین اساتید کنکور ایران در کنار هم برای موفقیت شما
علی صادقی

علی صادقی
مدرس برجسته شیمی

  • مدرس کلاس‌های کنکور
  • متخصص در ارائه و مشاوره آزمون های کنکور